Data en mededelingen


Kaart versturen naar Casa da Paz

In het seizoen 2017-2018 richten we onze diaconale inzet vooral op het opvanghuis Casa da Paz. Het is een tehuis voor mensen met een verstandelijke beperking en is gevestigd in Paderne. Het tehuis biedt onderdak aan 20 vast verblijvende volwassen personen. Deze mensen hebben verder geen familie meer en staan alleen in de wereld. De bewoners van Casa da Paz zijn in meerderheid mensen die sociaal minder bevoorrecht zijn en zonder enige familiehulp die kan voorzien in hun behoeften.

Het is mogelijk om een kaart te sturen naar de bewoners van Casa da Paz. Zomaar ter bemoediging of bijvoorbeeld omdat iemand jarig is. Wie er jarig is kunt u navragen bij secretaris@algarvekerk.nl

Uw kaarten kunt u sturen naar het volgende adres:
Casa da Paz
t.a.v.........
Cerca Velha
8200- 466 Paderne
Portugal
en als afzender:
Igrea Holandesa do Algarve
(naam afz)

Diverse mededelingen

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ALV is op dinsdag 10 september 2019. De ALV wordt altijd gehouden op de 2de dinsdag in september.