Algarve Kerkklok en KlepelKerkklok


18-12-2020De december/kerst AKk is op11 december 2020 verzonden .naar de leden en donateurs
18-12-2020Het volgende nummer verschijnt in mei/juni 2021. Kopij graag vóór 1 mei 2021 sturen naar redactieKlepel


23-09-2020op 22-09-2020 is Klepel 7 verzonden
16-09-202016- 9- 2020 Op deze datum klepel 4, 5 en 6 verzonden
Extra binnengekomen...Woord- en naamzoeker van Jan Bosman.pdf
Extra binnengekomen..Drie koningenl os en ezel, landschap.pdf